Domingo 04 Marzo 2018
Hace 1 año, 4 meses

Sábado 24 Febrero 2018
Hace 1 año, 4 meses

Domingo 18 Febrero 2018
Hace 1 año, 4 meses

Sábado 10 Febrero 2018
Hace 1 año, 5 meses

Sábado 03 Febrero 2018
Hace 1 año, 5 meses

Domingo 01 Marzo 2015
Hace 4 años, 4 meses

2 Goles por:

Velez
Velez

Fed. Agraria
Fed. Agraria

Sábado 21 Febrero 2015
Hace 4 años, 4 meses

2 Goles por:

At. Jorge Newbery
At. Jorge Newbery

Fed. Agraria
Fed. Agraria

Sábado 14 Febrero 2015
Hace 4 años, 5 meses

1 Gol por:

Fed. Agraria
Fed. Agraria

Domingo 08 Febrero 2015
Hace 4 años, 5 meses

1 Gol por:

Velez
Velez

Domingo 01 Febrero 2015
Hace 4 años, 5 meses

2 Goles por:

Fed. Agraria
Fed. Agraria

At. Jorge Newbery
At. Jorge Newbery

Domingo 25 Enero 2015
Hace 4 años, 5 meses

4 Goles por:

Ferrocarriles del Estado
Ferrocarriles del Estado

Ferrocarriles del Estado
Ferrocarriles del Estado

Ferrocarriles del Estado
Ferrocarriles del Estado

Fed. Agraria
Fed. Agraria

Tablas de posiciones de Fed. AgrariaLinks de Fed. Agraria